Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων της επιχείρησης Δημητριάδης Κ. – Μούτουπα Β. ΟΕ

Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων της επιχείρησης Δημητριάδης Κ. – Μούτουπα Β. ΟΕ. Πληροφορίες κ. Γ.Πιλάτης τηλ. 2221353414

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο