Εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών από εδάφους για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων Γλύφας έως και Καμένων Βούρλων την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018