Πρόσκληση για θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017, στη Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 09-06-2017 για εξεταση 23-06-2017 _

Σχολιάστε