Διόρθωση στην προκήρυξη με αρ. πρ. 6791/31-12-2013 “Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη μειοδότη, για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας της Π.Σ.Ε.”

Διόρθωση στην προκήρηξη με αρ. πρ.6791/31-12-2013 “Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη μειοδότη, για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε