Απόφαση διορισμού Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

211740_3498_2020(2)

Σχολιάστε