Δημοσιοποίηση απόφασης ανανέωσης άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης(επωνυμία : ΝΤΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΧΟΡΤΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.)

19.10.25-Φ.4Π.32 Α 19--ΝΤΙΤΣΑΣ-ΧΟΡΤΑΡΙΑΣ--ΠΩΛΗΤΗΣ--ΑΝΘΗΛΗ-signed

Σχολιάστε