Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Σεπτέμβριο του οικονομικού έτους 2021

ΩΗ4Ρ7ΛΗ-Χ26