Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Οκτώβριο του οικονομικού έτους 2022

67η17λη-2θη