Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Ιούνιο 2019

63ΓΥ7ΛΗ-ΤΙΚ

Σχολιάστε