Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Φεβρουάριο του οικονομικού έτους 2020

ΨΕΝ37ΛΗ-ΕΛΩ

Σχολιάστε