Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Δεκέμβριο του οικονομικού έτους 2019

ΨΘΟ27ΛΗ-ΝΚΒ

Σχολιάστε