Δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Π.Σ.Ε. για τον μήνα Δεκέμβριο 2017

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2017

Σχολιάστε