Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης και στοιχείων Σύμβασης του έργου:«Καθαρισμοί, άρση προσχώσεων και εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας ρεμάτων περιοχής Δ.Ε. Τολοφώνας & Δ.Ε. Λιδωρικίου Δήμου Δωρίδος» με προϋπολογισμό 5.900.000,00 €

δημοσιοποιηση συμβασησ 5900000