3ο Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε) Φθιώτιδας

3ο ΔΓΠ ΒΑΜΒΑΚΙ-ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2020, 1.9.2020υ-1

Σχολιάστε