Δημοσίευση 1ου Δελτίου Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια της Π.Ε.Φθιώτιδας

1ο ΔΓΠ_ΒΑΜΒΑΚΙ 2020_ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3.7.2020υ

Σχολιάστε