Δημόσια γνωστοποίηση πλήρωσης μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη για την υποβοήθηση του έργου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ίσης με την θητεία του

6ΧΑ77ΛΗ-3ΥΜ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

 

         Υποβολή αιτήσεων μέχρι και Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019

Σχολιάστε