Δημόσια διαβούλευση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας 2021-2025

11-10-2021_Κειμενο διαβούλευσης-ΣΜΠΕ-4