Ανακοίνωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων στον Δήμο Λοκρών

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ_παράταση ανάρτησης κτηματολογίου-222Μ-1

Σχολιάστε