Διενέργεια Διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών με μισθωμένα ΤΑΞΙ για τέσσερα (4) συνολικά νέα δρομολόγια για τις ανάγκες του Ειδικού Σχολείου Νέου Πύργου Ιστιαίας και του Δημοτικού Σχολείου Οξυλίθου Ν. Εύβοιας

 

Δεύτερη ανάρτηση 19-02-2014

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα άγονα.

Πρώτη ανάρτηση 17-02-2014

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον πίνακα δρομολογίων.

Σχολιάστε