Φάκελος ανανέωσης κ’ τροποποίησης της 2887/04-04-07 ΑΕΠΟ όπως αυτή ισχύει, για το λατομείο αδρανών υλικών έκτασης 290 στρ κ’ βοηθητικών 28,119 στρ), του ΤΚ Αφρατίου Δ. Ε Ληλαντίου Χαλκίδας από την «ΥΙΟΙ ΒΛΑΣΗ ΣΚΟΛΙΔΗ Ε.Π.Ε»

ΥΙΟΙ ΒΛΑΣΗ ΣΚΟΛΙΔΗ Ε.Π.Ε ΧΑΛΚΙΔΑ ΥΠΕΝ-ΑΚΡ

Σχολιάστε