Διακηρύξη Προχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Σάκων Έτοιμου Ασφαλτομείγματος για την επούλωση λάκκων για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, εφόσον το προσφερόμενο είδος είναι αποδεκτό και σύμφωνο με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, για την Προμήθειασάκων έτοιμου ασφαλτομείγματος για την επούλωση λάκκων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας προϋπολογισμού € 73.800,00. Πληροφορίες και διακηρύξεις θα δίνονται από τη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2221 3 53725-53593 κα Συρμακέζη-κα Φραντζεσκάκη και για τα τεχνικά στοιχεία τουδιαγωνισμού κ. Βουγουκαλάκις 22213-54158.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη Περίληψη της Προκήρυξης

καθώς και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 

Διαβάστε τη Διεύκρινιση

Σχολιάστε