Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ακινήτου κατά χρήση έναντι τιμήματος τμήμα του υπ. αριθ. 169 τεμαχίου εμβαδού 6.965,07 τ.μ. Συμπληρωματικής Διανομής Αγροκτήματος “ΑΝΘΗΛΗ ΙΜΗΡ ΜΠΕΗ” Τμήμα Φακίτσα-Ποταμάκια έτους 1960, με ΚΑΕΚ 460162204046

διακηρυξη δημοπρασιασ (θεση μπουκα-ποταμακια)(1)