Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαρισμού των χώρων των Υπηρεσιών της Π. Ε. Εύβοιας, του ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

(Το περιεχόμενο του άρθρου έχει τροποποιηθεί. Δείτε εδώ το σωστό)

Η Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας Διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού, των χώρων των Υπηρεσιών της ΠΕ Εύβοιας, του ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκ/σης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρακάτω διακήρυξη. Πληροφορίες στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, κα Συρμακέζη τηλ. 2221353725-6.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Περίληψη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης.

Σχολιάστε