Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: Προστασία των παράλιων υδροφορέων απο την υφαλμύρωση σε περιοχές του Ν.Φθιώτιδας-Προμήθεια εξοπλισμού

Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: Προστασία των παράλιων υδροφορέων απο την υφαλμύρωση σε περιοχές του Ν.Φθιώτιδας-Προμήθεια εξοπλισμού

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε