Δελτίο τύπου: Τελευταία ευκαιρία επιδότησης της απόσυρσης του αλιευτικού εργαλείου «γρίπος, που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΤΣΗ ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΑΣ

Σχολιάστε