Δελτίο Τύπου – Στο Ελεγκτικό Συνέδριο η Προγραμματική Σύμβαση για το ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας

ΔΤ EEEK_15072022
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ