Δελτίο Τύπου: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Δευτέρα 16.08.2021 στην Π.Ε.Εύβοιας