Δελτίο Τύπου: Πιλοτικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμυρικών Φαινομένων εγκαταστάθηκε και λειτουργεί στο Σπερχειό ποταμό

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ