ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Καθαρισμοί ρεμάτων στους Δήμους Καμένων Βούρλων και Στυλίδας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χρηματοδότησε, δημοπράτησε και ήδη συμβασιοποίησε το έργο: «Καθαρισμός άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων Δήμου Καμένων Βούρλων και Δήμου Στυλίδας».

Πρόκειται για έργο με αρχικό προϋπολογισμό ύψους 727.920 ευρώ. Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι ο καθαρισμός της κοίτης στα υδατορέματα “Βοάγριος” και “Τρανόρεμα” του Δήμου Καμένων Βούρλων, όπως και στο υδατόρεμα “Βελλάς” του Δήμου Στυλίδας.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Παρεμβαίνουμε στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας με ένα ακόμη έργο αντιπλημμυρικής προστασίας, αρχικού προϋπολογισμού άνω των 700.000 ευρώ. Στόχος μας οι καθαρισμοί των ρεμάτων “Βοάγριος”, “Τρανόρεμα”, “Βελλάς” και η αποκατάσταση των υφιστάμενων τεχνικών έργων».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας Ηλίας Σανίδας τόνισε: «Ξεκινάμε εργασίες για την ουσιαστική βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των υδατορεμάτων “Βοάγριος” και “Τρανόρεμα” του Δήμου Καμένων Βούρλων, καθώς επίσης και του υδατορέματος “Βελλάς” στον Δήμο Στυλίδας. Μέσω αυτού του έργου και ως Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, επιδιώκουμε να εξασφαλίσουμε την ομαλή ροή των υδάτων και να προλάβουμε τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στις τοπικές κοινότητες».

 

Συνημμένα αρχεία: