Δελτίο Τύπου Π.Ε.Βοιωτίας : Λήψη μέτρων βάση Χάρτη Πρόβλεψης Κίνδυνου Πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π. (κατηγορία κινδύνου 4 & 5)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ(10-08-2019) -ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Σχολιάστε