Δελτίο Τύπου Π.Ε.Βοιωτίας: Ενημέρωση με βάση τον από 02-08-2019 Χάρτη Πρόβλεψης Κίνδυνου Πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π. (κατηγορία κινδύνου 4) που ισχύει για το Σάββατο 03/08/2019, για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ(02-08-2019) -ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-1

Σχολιάστε