Δελτίο Τύπου Π.Ε.Βοιωτίας: Διαβίβαση χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς-Λήψη μέτρων-Κατάσταση συναγερμού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ(09-08-2019) -ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-1