Δελτίο Τύπου Π.Ε.Ευβοίας: Ενημέρωση και οδηγίες για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4)

ΔΤ_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ_ΠΠ_24062019-1