Δελτίο Τύπου: Ολοκληρώθηκε η διάθεση συνολικά 65 οχημάτων στην ΕΛΑΣ

 

 

 

                                                              ΔΤ10ΙΑΝ22