Δελτίο τύπου: “Ο Αφηγητής των Χριστουγέννων”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΗΓΗΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ