Δελτίο Τύπου: Μελέτη οριοθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας του ρέματος Μετοχίου, Δ. Κύμης – Αλιβερίου

ΔΤ Σύμβαση Μελέτης Οριοθέτησης Ρέματος Μετοχίου 21102021 (2)