Δελτίο Τύπου για απαγόρευση κυκλοφορίας και λήψη μέτρων αυτοπροστασίας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (Κατηγορίας 4 – Πορτοκαλί) για την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΓΙΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.9.19

 

190913

Σχολιάστε