Δελτίο Τύπου: Επιδοτήσεις για την υλοποίηση επενδύσεων ύψους 8.648.522€ στη Στερεά Ελλάδα

 

 

ΕΝΤΑΞΗ 11 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ