Δελτίο Τύπου: “Ενημέρωση και οδηγίες για την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας σε περίπτωση φυσικών καταστροφών , όπως οι δασικές πυρκαγιές”

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ