Δελτίο Τύπου: Ενεργειακή Αναβάθμιση Νοσοκομείου Λαμίας Προϋπολογισμού 5.000.000€

 

 

 

 

 

ΔΤ09ΝΟΕΜΒ21