Δελτίο Τύπου: Διανομή τροφίμων και ειδών καθαριότητας στους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ στην Π.Ε. Εύβοιας

 

 

 

ΔΤ ΤΕΒΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 22092021