Δελτίο Τύπου: Χρηματοδότηση νοσοκομείων Στερεάς Ελλάδας

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ