Δελτίο Τύπου: Χρηματοδότηση έργου στην πόλη της Λαμίας με 600.000 €

ΔΤ21ΟΚΤ21