Δελτίο Τύπου: Απολογισμός και δράσεις για την αποκατάσταση των υποδομών στην Π.Ε. Εύβοιας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας

 

 

ΔΤ_8ο Περιφερειακό Συμβούλιο