Δελτίο Τύπου: Άμεση λύση προβλημάτων έκδοσης αδειών χρήσης νερού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Άμεση Λύση Προβλημάτων Έκδοσης Αδειών Χρήσης Νερού στην Π.Στ.Ε.