Δελτίο Τύπου Αγροτικής Ανάπτυξης-Κτηνιατρικής & Περιβάλλοντος: 218 μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις της Στερεάς Ελλάδας εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014- 2020

ΠΑΑ Δ.Τ.-1

Σχολιάστε