Δελτίο Τύπου 3ου Δολωματικού Ψεκασμού για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3ου Δολωματικού Ψεκασμού για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς_6-9-2019

Σχολιάστε