Δελτίο Τύπου: 300.000 € για τη συντήρηση του οδικού ηλεκτροφωτισμού και των φωτεινών σηματοδοτών στην Π.Ε. Φθιώτιδας