Δελτίο Τύπου υποβληθεισών προτάσεων 1ης Προκήρυξης για έργα Δημοσίου συμφέροντος, Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Ε.- Α.Α.Ε.-Ο.Τ.Α.

 

ΔΕΛΤΙΟ_ ΤΥΠΟΥ_1ης_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_ΔΗΜΟΣΙΩΝ_ΕΡΓΩΝ_ΦΩΚΙΚΗ

Σχολιάστε