Δελτίο Τύπου:Ένταξη και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ του κτιρίου Αρέθουσα στη Χαλκίδα

Δελτίο Τύπου: Ένταξη και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ του κτιρίου Αρέθουσα στη Χαλκίδα

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε